მისია

ასოციაციის მიზანია ფორუმის დაფუძნება, სადაც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები ობიექტურობისა და ღიაობის პრინციპების დაცვით შეძლებენ პრაქტიკული და სამართლებრივი საკითხების განხილვას საქართველოსა და ნორვეგიაში კანონის უზენაესობის შემდგომი განვითარებისა და განმტკიცებისთვის, რაც დაეყრდნობა NORLAG-ის მიერ 2004-2013 წლების პერიოდში შექმნილ ტრადიციებს. საზოგადოებაში სამართალშეგნების დონის ამაღლება და კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, იურიდიული განათლების ხელშეწყობა და სტუდენტთა, ადვოკატთა პროკურორთა და მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლება,პერიოდული ანთოლოგიის დაბეჭვდა

უკან

ბოლო პოსტები

არქივი