ჩვენ შესახებ

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია დაფუძნდა 2014 წლის მარტში ქართველი და ნორვეგიელი იურისტების მიერ. ასოციაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო, არაკომერციულ, აპოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის შესაბამისად. ასოციაცია, თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ასოციაციის დამფუძნებელი წევრები არიან გამოცდილი ქართველი და ნორვეგიელი პრაქტიკოსი იურისტები, რომელთაც გააჩნიათ მოსმართლედ, პროკურორად და ადვოკატად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ასოციაციის წევრები ჩართულნი არიან საქართველოსა და ნორვეგიაში მიმდინარე სისხლის სამართლის მარლმსაჯულების სისტემის რეფორმის პროცესში.

სიახლეები

მისია

ასოციაციის მიზანია ფორუმის დაფუძნება, სადაც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები ობიექტურობისა და ღიაობის პრინციპების დაცვით შეძლებენ პრაქტიკული და სამართლებრივი საკითხების განხილვას საქართველოსა და ნორვეგიაში კანონის უზენაესობის შემდგომი განვითარებისა და განმტკიცებისთვის, რაც დაეყრდნობა NORLAG-ის მიერ 2004-2013 წლების პერიოდში შექმნილ ტრადიციებს. საზოგადოებაში სამართალშეგნების დონის ამაღლება და კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, იურიდიული განათლების ხელშეწყობა და სტუდენტთა, ადვოკატთა პროკურორთა და მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლება,პერიოდული ანთოლოგიის დაბეჭვდა

ბორდის წევრები

 • გიორგი გიორგაძე

  გიორგი გიორგაძე - თავმჯდომარე

 • თამარ ლალიაშვილი

  თამარ ლალიაშვილი - გამბეობის წევრი

 • ანდერს ლოვლი

  ანდერს ლოვლი - გამბეობის წევრი

 • რუნარ ტორგერსენი

  რუნარ ტორგერსენი - გამბეობის წევრი

 • ბერნტ ქროგი

  ბერნტ ქროგი - გამბეობის წევრი

 • ნინო აღლემაშვილი

  ნინო აღლემაშვილი - გამბეობის წევრი

პროექტები

მიმდინარე

დასრულებული

სხვა პროექტები

პუბლიკაციები

 • "Economic Analysis of Deterrence through Criminal Law" (ka)

 • Nils Christie “Crime Control as Industry: Towards Gulags Western Style” (ka)

 • ობიექტურობის პრინციპი საპროკურორო საქმიანობაში.

  პუბლიკაციის ავტორია ყოფილი პროკურორი, სამართლის დოქტორი და ბერგენის  უნივერსიტეტის უფროსი მკვლევარი ბატონი გერტ იოჰან კელბი. 

 • Georgian Law Journal volume 1 2017 Issue 1 (ka)

  Georgian Law Journal  the periodical of the Georgian-Norwegian Rule of Law Association fully peer-reviewed, bilingual, and triannual
  publication  provides a first-class expert overview of the important legal developments pertaining to the rule of law, human rights and democracy, free market
  economy, Europeanization of the legal culture and legal education, and the approximation of Georgian legislation with the European Union law. 

 • Nils Christie’s books “Limits to Pain” (ka)

 • Nils Christie “Limits to Pain” (ka)

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა ჩვენი საიტი

 • დიახ
  13 - 19 ხმა
 • არა
  6 - 19 ხმა